Styrelsen 2023

Tiina Nurmi-Kokko (ordförande och sekreterare) tfn 050-2783
tiina.nurmi-kokko(at)rakennusliitto.fi, midis(at)midgard.fi

Kristian Pennala (viceordförande), kristian.pennal(at)saunalahti.fi

Kassör (utanför styrelsen) Taru Kaasinen, Info House Oy taru.kaasinen(at)infohouse.fi

Övriga styrelsemedlemmar:

Ann-Kristin Haldin
Margit Kallioniemi-Nygren
Tessa Kokko
Atte Miettinen
Carola Rundman
Päivi Ryyti
Lars Selenius

Kom ihåg att ni kan alltid vid behov få kontakt med styrelsen via föreningens epostadress midis@midgard.fi.

Helsinge Kyrkoby UF - En medlem av Nylands Svenska Ungdomförbund NSU r.f.