Styrelsen 2018

Kristian Pennala (ordförande), kristian.pennal(at)saunalahti.fi

Margit Kallioniemi-Nygren (viceordförande), margit.kallionieminygren(at)gmail.com

Rita Niemi (sekreterare), midis(at)midgard.fi, rita.l.niem(at)gmail.com,

Katja Nummelin-Sailakari (kassör), katja.nummelin-sailakari(at)luukku.com

Övriga styrelsemedlemmar:

Kia Lundberg-Kankare
Atte Miettinen
Tiina Nurmi-Kokko
Carola Rundman
Päivi Ryyti
 

Kom ihåg att ni kan alltid vid behov få kontakt med styrelsemedlemmarna via föreningens epostadress midis@midgard.fi.

Helsinge Kyrkoby UF - En medlem av Nylands Svenska Ungdomförbund NSU r.f.