HKUFs verksamhet startar på höstterminen 2020

Vi fortsätter med hälsomotion, yoga, stretching och badminton samt all övrig verksamhet på höstterminen. Se närmare info i Evenemangskalender.

Vi iakttar försiktighetsåtgärder för att motarbeta spridning av COVID-19 i all vår verksamhet. Ifall du råkar få förkylningssymptom, vänligen stanna då hemma så att vi inte riskerar att smittan sprids.

 

Helsinge Kyrkoby UF - En medlem av Nylands Svenska Ungdomförbund NSU r.f.