Nyttiga länkar

NSUs hemsida

NSU Bulletinen

HTUs hemsida

 

Midis-info 1/2018 har publicerats.

Kallelse till årsmöte

Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening rf:s medlemmar kallas till årsmöte söndagen den 4.3.2018 kl. 18 på Midgård, Midgårdsgränden 6, 01510 Vanda. På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena.

Föredragningslistan skickas ut till medlemmarna i februari per epost.

 

Salsturerna i Helsinge skola:

- Badminton måndagar 20-21 (nya spelare välkomnas)
- Sähly för ungdomar tisdagar kl 17-18

Vårterminen börjar vecka 2 (8.1 och 9.1).

 

Stretchingen och yogan början vecka 3

Stretchingen börjar tisdagen den 16.1.18 och torsdagen den 18.1.18. Yogan börjar onsdagen den 17.1.18.
 

 

Helsinge Kyrkoby UF - En medlem av Nylands Svenska Ungdomförbund NSU r.f.