Kallelse till årsmöte

Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening rf:s medlemmar kallas till årsmöte söndagen den 1.3.2020 kl 18 på Midgård, Midgårdsgränden 6, 01510 Vanda.
På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. 

Verksamheten för vårterminen 2020 börjar vecka 3!

Badminton i Helsinge skola, start 13.1

Badminton i Helsinge skola på måndagar kl 20-21 fortsätter på vårterminen fr.o.m. 13.1. ända till 6.4.2020. Nya spelare välkomnas

Hälsomotion i Helsinge skola, start 13.1

Hälsomotionen i Helsinge skola på måndagar kl 19-20 startar för vårterminens del 13.1. och räcker ända till 6.4.2020. Ledare Nicole Mishima.

Stretching och yoga på Midgård

Stretchinggrupperna startar 14.1 och 15.1.2020, Yogan 19.1.

 

Se närmare info i evenemangskalendern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsinge Kyrkoby UF - En medlem av Nylands Svenska Ungdomförbund NSU r.f.