Ingen verksamhet för tillfället

Styrelsen beslöt på sitt möte 27.1.2021 att hålla verksamheten på paus tillsvidare.

Då restriktionerna skärps i mars månad 2021, fortsätter vi med att avhålla oss från vår verksamhet tillsvidare

Föreningsmedlemmar kallas till ÅRSMÖTE sö 28.3.2021 kl 18

Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening rf. kallar medlemmarna till årsmöte söndagen 28.3.2021 kl. 18 på Midgård. På mötet behandlas de stadgeenliga ärenden.

Medlemmarna har skickats en epost 9.3.21 med kallelse till årsmöte inkluderande agenda och övriga bilagor.

Pga. de rådande coronarestriktionerna hålls mötet på distans. Vänligen anmäl ert deltagande till mötet senast 26.3.21 till midis@midgard.fi eller 050-438 7024/Rita eller 050-2783/Tiina

Hälsningar

Styrelsen

 

Helsinge Kyrkoby UF - En medlem av Nylands Svenska Ungdomförbund NSU r.f.