Nyttiga länkar

NSUs hemsida

NSU Bulletinen

HTUs hemsida

 

Styrelsen för 2018

Ordförande:                    Kristian Pennala
Viceordförande:             Margit Kallioniemi-Nygren
Sekreterare:                    Rita Niemi
Kassör:                             Katja Nummelin-Sailakari
Styrelsemedlemmar:     Kia Lundberg-Kankare
                                          Atte Miettinen
                                          Tiina Nurmi-Kokko
                                          Carola Rundman
                                          Päivi Ryyti

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för år 2018!

Betala senast den 6.4.2018. Betalningsinstruktionerna finner du i Midis-info 2/2018


Salsturerna i Helsinge skola:

- Badminton måndagar 20-21 (nya spelare välkomnas)
- Sähly för ungdomar tisdagar kl 17-18

Vårterminen börjar vecka 2 (8.1 och 9.1).

 

Helsinge Kyrkoby UF - En medlem av Nylands Svenska Ungdomförbund NSU r.f.