HKUFs verksamhet på höstterminen 2020

Annulerat program pga. coronaläget i landet:

  • Byakaffe 12.11
  • Julfest 5.12
  • Teater " en julsaga" 9.12
  • yoga- och stretchinggrupperna på MIdgård fr.o.m. 22.11.2020
  • hälsomotion och badminton i Helsinge skola fr.o.m. 23.11.2020

 

NSU priset "årets förening 2020"

Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening har vunnit titeln "Årets förening 2020". HKUF tackar ödmjukt för denna utmärkelse!

NSU priset tilldelas personer och föreningar som utmärkt sig under det gångna året. Till årets kategorier nominerades sammanlagt 18 personer, som efter styrelsens röstning gallrats ner till 3 st per kategori. Efter nomineringsskedet har Nyland fått rösta fram en vinnare i varje kategori. I denna fas röstade både privatpersoner och NSU styrelse. ‘Folkets röster’ utgör hälften av poängantalet och NSU:s styrelses röster utgör den andra hälften av poängen. Vid ihopräkning av dessa röster får vi fram vinnarna i alla kategorier.

 

Coronaläget och HKUFs verksamhet

I all vår verksamhet följer vi myndigheternas rekommendationer samt iakttar försiktighet för att förhindra spridning av Covid-19. Det gäller alltså att tvätta händerna och hålla behövligt avstånd.

Då vi utövar yoga, stretching, badminton och hälsomotion är det frivilligt att bära mask eftersom

  • föreningen har begränsat antalet deltagare i varje kurs/evenemang så att det är möjligt att hålla 2 meters avstånd. Vi utgår ifrån att deltagarna respekterar avstånden. I samband med ovannämnda aktiviteter kan det vara problematiskt att använda mask, eftersom masken försvårar andningen. Andningssvårigheter kan i sin tur orsaka andra hälsoproblem. Detta är förstås individuellt.
  • vid övriga tillställningar, än dessa ovannämnda motionsevenemang, använder vi mask. Speciellt ifall det inte är möjligt att hålla avstånd (möten, teater, i omklädningsrummet osv.)
  • Vi understryker god handhygien på alla våra evenemang samt har desinfektionsmedel i lokalen till förfogande
  • Ifall man är sjuk, bör man inte delta i evenemangen

 

Helsinge Kyrkoby UF - En medlem av Nylands Svenska Ungdomförbund NSU r.f.