Verksamheten fortsätter på hösten 2021

Vi fortsätter med verksamheten på höstterminen 2021 och hoppas att så många som möjligt blivit vaccinerade och vi kan tryggt träffas även inomhus.

 

Kom ihåg att betala medlemsavgiften

Medlemmarna har fått separat epost med instruktioner om att betala medlemsavgiften för år 2021. Intruktioner finn också i Midis-info 1/2021, som du kan läsa här

 

 

Helsinge Kyrkoby UF - En medlem av Nylands Svenska Ungdomförbund NSU r.f.