Länkar

Via denna länk kan du kolla Helsinge skolas uthyrningsläge av jumppasalen

 

 

 

 

Hänt

Månadsmöte på Midgård 29.09.24 kl 18.00

29.09.2024 kl. 18.00 – 21.00
September månadsmötet på Midgård kl 18.00

Helsinge Kyrkoby UF - En medlem av Nylands Svenska Ungdomförbund NSU r.f.