Länkar

Via denna länk kan du kolla Helsinge skolas uthyrningsläge av jumppasalen

 

 

 

 

Hänt

Föreningens årsmöte på Midgård

03.03.2024 kl. 18.00 – 20.29
Helsinge Kyrkoby UF - En medlem av Nylands Svenska Ungdomförbund NSU r.f.