Nyttiga länkar

NSUs hemsida

NSU Bulletinen

HTUs hemsida

 

Hösten verksamhet har börjat

- Salsturerna i Helsinge skola är i bruk redan nu i augusti:

- Badminton måndagar 20-21

- Sähly för ungdomar tisdagar kl 17-18

- Stretchingen börjar i början på september. Tisdagsgruppen är kl 10-11 (start 5.9) och torsdagsgruppen  kl 19.30-20.30 (start 7.9)

Midis-info 3/2017 har publicerats

Helsinge Kyrkoby UF - En medlem av Nylands Svenska Ungdomförbund NSU r.f.